سطری از سردار

فضای مجازی

سخنان سردار دلها حاج قاسم سلیمانی 

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۳ دی ۱۳۹۹