از رزمایش بسیج آباده تا مدافعان سلامت لامرد

در استان

رزمایش بسیج آباده و تجلیل از مدافعان سلامت لامرد در استان

رویداد های استان فارس
۶ دی ۱۳۹۹