وصف ایثار

خوشا شیراز

دکتر علی اکبر اسدی پویا  فوق تخصص صرع و تشنج در برنامه خوشا شیراز
 دکتر علی اکبر اسدی پویا پژوهشگر برگزیده کشوری سال ۹۹ ،نفر اول در قاره آسیا در زمینه تشنج،استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه توماس جفرسون آمریکا

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۳ دی ۱۳۹۹