شمیم عطر حاج قاسم در نیوار

خوشا شیراز

 حال و هوای سردار دلها در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۳ دی ۱۳۹۹