حلوای سِهِن

آشپزی

آموزش یه حلوای خوشمزه کرمانی به مناسبت شهادت سردار دلها با دستور پخت خانم حیدری در بخش آشپزخانه برنامه کاشانه مهر 

اموزش انواع غذای آشپزی
۱۳ دی ۱۳۹۹