سالگرد شهید سلیمانی در آباده و جهرم

در استان

برگزاری مراسم بزرگداشت و سالروز شهادت سردار سلیمانی در شهرستان های استان فارس

رویداد های استان فارس
۱۸ دی ۱۳۹۹