چشمان منتظر، دلهای بی قرار

خوشا شیراز

گفت و گو با همسر شهید داورپناه از شهدای جاویدالاثر دفاع مقدس در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۷ دی ۱۳۹۹