نماهنگ مدافعان سلامت

خوشا شیراز

شعر از صابر خراسانی و نقاشی فاطمه عبادی استعداد برتر عصر جدید به پاس قدردانی از مدافعان سلامت
خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۷ دی ۱۳۹۹