چرا آقای دکتر خودش خون نمیده؟

خوشا شیراز

خاطره جالب آقای دکتر البرزی فوق تخصص زنان و زایمان و نازایی در برنامه امروز خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۴ بهمن ۱۳۹۹