احساس دکتر نازایی لحظه تولد نوزادش

خوشا شیراز

 آقای دکتر البرزی فوق تخصص زنان و زایمان و نازایی در برنامه امروز خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۴ بهمن ۱۳۹۹