منو تو دریاب

خوشا شیراز

ترانه ای زیبا با صدای علی نبی خواننده استان فارسی در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۴ بهمن ۱۳۹۹