لحظه به لحظه

خوشا شیراز

 ترانه ای زیبا با صدای امین آبادیان خواننده شیرازی در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۱ بهمن ۱۳۹۹