از تولد فرخ تا بی قراری یغمایی

خوشا شیراز

ترانه هایی زیبا در نیوار این هفته برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۱ بهمن ۱۳۹۹