بهره مندی از فناوری های نوین در پزشکی

صبحگاهی

 آقای غلامرضا حاتم نخبه علمی مهمان برنامه صبح انقلاب

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:45
۱۲ بهمن ۱۳۹۹