ته چین 

آشپزی

آموزش یه ته چین خوشمزه به روش ایل بزرگ خمسه و دستور پخت خانم آبسالان در بخش آشپزخانه برنامه کاشانه مهر 

اموزش انواع غذای آشپزی
۱۴ بهمن ۱۳۹۹