مدافعان حریم سلامت

دلگشا

لحظه های احساسی دیدار مدافعان سلامت با خانواده از پشت پلاستیک در برنامه فجر دلگشا به مناسبت روز مادر

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۵ بهمن ۱۳۹۹