یادی از فوتبالیست نامدار کشور 

خوشا شیراز

آیتم خوشا شیراز برای بزرگداشت علی انصاریان فوتبالیست پیشکسوت کشور 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۸ بهمن ۱۳۹۹