احساسات پدرانه

خوشا شیراز

 آقای دکتر پاسانژاد فلوشیپ تخصص زنان و زایمان مهمان این هفته برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۸ بهمن ۱۳۹۹