حلوای کلخنگ (پسته کوهی)

آشپزی

آموزش یه حلوای خوشمزه ایل قشقایی با دستور پخت خانم بهزادی در بخش آشپزخانه برنامه کاشانه مهر 

اموزش انواع غذای آشپزی
۲۱ بهمن ۱۳۹۹