دردهای مزمن گردن 

کارشناسی

گفتگو با آقای دکتر امین تارخ جراح مغز و فلوشیپ ستون فقرات در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر 

کارشناسی
۲۸ بهمن ۱۳۹۹