دمنوش اسطوخودوس،سوپ سبزیجات 

آشپزی

آموزش یه دمنوش و سوپ خوشمزه با دستور پخت آقای صلاحی در بخش آشپزخانه برنامه کاشانه مهر 

اموزش انواع غذای آشپزی
۵ اسفند ۱۳۹۹