نظر اصغرآقو در مورد انتقال کارخونه ها

دلگشا

این بار اصغر آقو درباره انتقال کارخونه ها نظر کارشناسی داده 

از شنبه تا پنجشنبه برنامه دلگشا مهمان خانه های پر مهر شما ساعت 21:10 از شبکه فارس

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۰ اسفند ۱۳۹۹