استیک مرغ و گوشت

آشپزی

 آموزش یه استیک خوشمزه با پوره سیب زمینی به دستور پخت آقای شاکری در بخش آشپزخانه برنامه کاشانه مهر 

اموزش انواع غذای آشپزی
۱۴ اسفند ۱۳۹۹