نگین کوبی روی لباس

هنری

آموزش نگین کوبی قالبی بر روی لباس با هنرمندی خانم ژیلا خانلی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر 

بخش هنری
۱۵ اسفند ۱۳۹۹