نوسان نرخ ارز

دلگشا

این بار نظر کارشناسی اصغر آقو درباره تنوع قیمت اجناس بازار
برنامه دلگشا از شنبه تا پنج شنبه ساعت 21:10 از شبکه فارس

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۸ اسفند ۱۳۹۹