جیرانُم

کاشانه مهر

ترانه زیبای قشقایی با صدای آقای حضرتی در برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۱ اسفند ۱۳۹۹