معرفی شهرستان قیر و کارزین

ویژه

در برنامه بهار دلگشا آقای پاسالار باغدار نمونه میهمان  برنامه از شهرستان قیر و کارزین به معرفی این شهرستان و ظرفیت های آن می پردازد

پیشنهاد ما به شما
۱ فروردین ۱۴۰۰