وضعیت راههای استان در ایام نوروز

دلگشا

گفتگو با سرهنگ دهقانی رئیس پلیس راهور شمال استان فارس پیرامون وضعیت راه های استان 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۴ فروردین ۱۴۰۰