شعر زیبا در وصف حضرت مهدی (ع)

دلگشا

شاعر گرانقدر هادی فردوسی در برنامه بهار دلگشا 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۹ فروردین ۱۴۰۰