جشن زیبای عقد و عروسی زوج جوان فارسی

کاشانه مهر

شما رو به تماشای جشن عروسی ساده و بی تکلف دو زوج جوان روز میلاد امام عصر (عج) در برنامه کاشانه مهر دعوت می کنیم
عروس خانم مریم عوض زاده
آقای داماد میلاد خوگر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۹ فروردین ۱۴۰۰