آغاز ثبت نام شوراهای روستا و عشایر

انتخابات 1400

میهمان امروز نگاه روز آقای مهندس ابراهیمی سرپرست بخشداری مرکزی شیراز 
موضوع: آغاز ثبت نام شوراهای روستا و عشایر

ویژه برنامه های انتخاباتی شبکه فارس
۱۶ فروردین ۱۴۰۰