برنامه های اصغر آقو برای نامزدی در انتخابات

انتخابات 1400

اصغر آقو برنامه های خود را برای نامزدی در انتخابات شورای شهر بیان می کند

ویژه برنامه های انتخاباتی شبکه فارس
۱۷ فروردین ۱۴۰۰