آخرین وضعیت کرونا در فارس

دلگشا

گفتگو با دکتر ابراهیمی رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۸ فروردین ۱۴۰۰