هفته هنر انقلاب اسلامی

دلگشا

میهمان برنامه بهار دلگشا آقای میکائیلی مسئول بسیج هنرمندان استان فارس با موضوع هفته هنر انقلاب اسلامی 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۹ فروردین ۱۴۰۰