آغاز ثبت نام متقاضیان نامزدی شوراهای اسلامی شهر و روستا

انتخابات 1400

آغاز ثبت نام متقاضیان  نامزدی شوراهای اسلامی شهر و روستا
امیری - فرماندار شیراز

ویژه برنامه های انتخاباتی شبکه فارس
۱۹ فروردین ۱۴۰۰