آمادگی استان برای انتخابات 1400

انتخابات 1400

گفتگو با دکتر احمدی زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس و رئیس ستاد انتخابات استان در برنامه بازتاب
بازتاب شنبه ها ساعت 22

ویژه برنامه های انتخاباتی شبکه فارس
۲۲ فروردین ۱۴۰۰