تنگی کانال نخاع

کارشناسی

گفتگو با آقای دکتر تارخ جراح مغز و اعصاب و فلوشیپ ستون فقرات با موضوع تنگی کانال نخاع در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر
کاشانه مهر روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح

کارشناسی
۲۳ فروردین ۱۴۰۰