شیراز

هنری

شیرازُ میگن نازِه واسه آفتوِ جِنگِش
ترانه ای زیبا و شاد شیرازی با صدای آقای خلیلی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

بخش هنری
۹ اردیبهشت ۱۴۰۰