شعر زیبا در وصف حضرت علی (ع)

کارشناسی

شعری از آقای ابوتراب عبودی شاعر مذهبی در  برنامه کاشانه مهر

کارشناسی
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰