ای عشق

کاشانه مهر

ترانه ای زیبا با صدای امیر مرادی در برنامه کاشانه مهر به مناسبت عید فطر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰