هنر زیبای دف نوازی

خوشا شیراز

با اجرای گروه دف نوازی آزادی در برنامه خوشا شیراز به مناسبت عید فطر

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰