از صدای بارون گرشا تا صنمای همایون

خوشا شیراز

از صدای بارون گرشا رضایی تا با من صنما ی همایون شجریان در بخش نیوار برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۷ خرداد ۱۴۰۰