ترانه زیبای دنیا

خوشا شیراز

ترانه ای زیبا با صدای خواننده خوش صدا آقای عراقی در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۷ خرداد ۱۴۰۰