ترانه زیبای دنیا

خوشا شیراز

ترانه ای زیبا با صدای خواننده خوش صدا آقای عراقی در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۷ خرداد ۱۴۰۰