خوانندگی بازیگر سریال یاور

خوشا شیراز

وقتیکه آقای بهادر زمانی بازیگر محبوب کشور در برنامه خوشا شیراز میخونه

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۷ خرداد ۱۴۰۰