خوانندگی بازیگر سریال یاور

خوشا شیراز

وقتیکه آقای بهادر زمانی بازیگر محبوب کشور در برنامه خوشا شیراز میخونه

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۷ خرداد ۱۴۰۰