ویژه برنامه های دهه کرامت 

کارشناسی

گفتگو با خانم برنده مسئول بسیج جامعه زنان سپاه فجر فارس در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

کارشناسی
۲۰ خرداد ۱۴۰۰