خوانندگی آقای خجسته

کاشانه مهر

اجرای ترانه شاد با صدای آقای خجسته در برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۶ خرداد ۱۴۰۰