زیارت مشهد، هدیه مجری به حافظان قرآن

خوشا شیراز

سید نجم الدین شریعتی مجری سمت خدا، سمیه و اصغر کاویانی خواهر و برادر روشندل ،حافظ کل قرآن کریم را به سفر مشهد اعزام می کند

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۵ تیر ۱۴۰۰