مهدی خضری

شمعدونی

آقای مهدی خضری  از شاعران هنرمند استان فارس ، مهمان این قسمت از برنامه شمعدونی هست.

برنامه شمعدونی
۱۱ شهریور ۱۳۹۶