مرضيه و معصومه مرادي

چلچراغ

مهمانان خیمه گاهِ حسینیِ چلچراغ  :
خانم ها: مرضيه و معصومه مرادي(دو خواهرِ شاعر)

 

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۱۱ آبان ۱۳۹۶