ترانه مشهور

خوشا شیراز

ترانه مشهور با صدای حامد طاها در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۳ دی ۱۳۹۶